koncert Viva la Musica 15.8.2021 ortodoxná synagóga

Záznam z koncertu v synagóge Prešov /pre otvorenie odkazu CTRL+kliknutie na odkaz/

 Virtuózi opäť rozozvučali historické kultúrne pamiatky | TELEVÍZIA KOŠICE - tvkosice.sk - Televízia Vašimi očami 

 Oznam. ZNO Prešov oznamuje návštevníkom web stránky že  nie je v jej možnostiach zabezpečiť zhotovenie akýchkoľvek fotografií dokumentov ani náhrobných kameňov. S takouto požiadavkou sa záujemcovia musia obrátiť  na profesionálnu firmu alebo fotografa,ktorému vieme poskytnúť  súčinnosť ohľadom prístupu na cintoríny alebo pri  bádateľskej činnosti.

Dobrýdeň prajem, prosím oznamujem Vám že pre Vašu organizáciu Židovskánáboženská obec Prešov platia po celý rok 2021 mimoriadne akciové cenyčistenia pomníkov :
 
(Najlacnejšie konkurenčné ceny na internete a v tlači sú 69 a 109 eur začistenie hrobu )
 
Moje ceny pre Vás v roku 2021 sú :
49eur jednohrob bez DPH
80eur dvojhrob bez DPH
čisteniebetónového základu / dlažby zdarma
+ prípadná množstevná zľava - platí pri čistení minimálne aspoň4 pomníkov naraz jednorázovo
 
Impregnácia zdarma na všetky vyčistené hroby .
 
Vroku 2021 čistíme aj dlažby a fasády nízkych domov a budov .
 
Ďakujema želám Vám pekný deň !
 


--
Michal Bencko

www.napisynapomniky.sk
tel.: 0905 790 199
Facebook a Instagram aktuálne fotky prác :
https://www.facebook.com/napisynapomniky/
https://www.instagram.com/napisynapomniky/
https://www.youtube.com/watch?v=14IGm0G7G_c
    

 

 

 

 

  
Č.p. – 102/2020                                                                                                   Prešov 27.8.2020
                                                                                                                               Denník Pravda
                                                                                                                               Vydavateľstvo PEREX, a.s.
                                                                                                                              Jakub Prokeš, šéfredaktor
                                                                                                                               Trnavská cesta 39/A
                                                                                                                                83104 Bratislava 3
Vec : Žiadosť o zverejnenie odpovede
 
     V zmysle zákona č.167/2008 Z. z. /tlačový zákon/ paragraf  8  -právo na odpoveď, žiadame o uverejnenie odpovede za pravdu skresľujúce skutkové tvrdenia, ktoré sa dotýkajú dobrej povesti našej komunity:
Text odpovede:              
V denníku Pravde dňa 26.8.2020 bol uverejnený na titulnej strane článok“ Škandálv židovskej komunite.“
                Je smutné, že niekto na základe jedného e –mailu , ktorý ani neobsahuje  správne údaje o finančných prostriedkoch poskytnutých našej komunite na zabezpečenie potrieb preživších holokaustu ,bez zjavnej znalosti veci, dokáže vyfabulovať  príbeh o zneužití peňazí určených pre preživších holokaustu. Autor v článku uvádza, že najviac sfalšovaných úkonov našli audítori na východe Slovenska citujem : ... „takmer39 tisíc v prešovskej komunite “
V článku sa autor odvoláva  na zdroj oboznámený s auditom KPMG.
Prešovská ŽNO nikdy žiadny audit od KPMG alebo Claims conference neobdŕžala,  nevidela,   nepozná  jeho obsah a teda  sa k nemu  ani nemôže vyjadriť.  Suma uvádzaná v predmetnom  e - maili je účelovo vymyslená a ničím nepodložená. Všetky prostriedky obdŕžané pre zabezpečenie služby pre preživších holokaustu boli použité v súlade s platnými dokumentmi uzatvorenými medzi ÚZ ŽNO  a  ŽNO Prešov.
Nemáme vedomosť o žiadnom sfalšovanom údaji, ani o mŕtvych dušiach,  na ktoré sme vraj mohli fingovať použitie peňazí, ani o pomôckach  , ktoré vraj klienti nedostali a boli na nich napísané.
     Celý tento článok, ktorý sa týka našej komunity považujem za hrubú urážku našej prešovskej komunity a znôšku neprávd ničím nepodložených.
                                                                                                                          Margita Eckhausová

                                                                                                                       Predsedníčka ŽNO Prešov