Ladies and gentlemen, 
I wish to invite you to the commemoration event of the 76thanniversary of the liberation of the German Nazi concentration andextermination camp Auschwitz on 27 January 2021. 
 
They will exceptionally be held online: 76.auschwitz.org. Thebroadcast will begin at 4 pm CET (UTC +1). 
 
Yours sincerely, 
Dr. Piotr M. A. Cywiński 
Director of the Auschwitz Museum 
 
— 
 
Szanowni Państwo, 
 
Pragnę zaprosić na obchody 76. rocznicy wyzwolenianiemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz 27stycznia 2021 r. 
 
Wyjątkowo odbędą się one w przestrzeni wirtualnej: 76.auschwitz.org. Transmisjarozpocznie się o godzinie 16.00. 
 
Z poważaniem, 
dr Piotr M. A. Cywiński 

Dyrektor Muzeum Auschwitz  

Záznam  z koncertu letného festivalu 2020 uskutočneného v ortodoxnej synagóge Prešov je k dispozícií v archíve RTVS druhý program zo dňa 16.12.2020. o 23,30 hodine.

Klavírny koncert pre osem rúk v Ortodoxnej synagóge v Prešove - RTVS.sk  

 Oznam. ZNO Prešov oznamuje návštevníkom web stránky že  nie je v jej možnostiach zabezpečiť zhotovenie akýchkoľvek fotografií dokumentov ani náhrobných kameňov. S takouto požiadavkou sa záujemcovia musia obrátiť  na profesionálnu firmu alebo fotografa,ktorému vieme poskytnúť  súčinnosť ohľadom prístupu na cintoríny alebo pri  bádateľskej činnosti.

 

 

 

 

 

 

  
Č.p. – 102/2020                                                                                                   Prešov 27.8.2020
                                                                                                                               Denník Pravda
                                                                                                                               Vydavateľstvo PEREX, a.s.
                                                                                                                              Jakub Prokeš, šéfredaktor
                                                                                                                               Trnavská cesta 39/A
                                                                                                                                83104 Bratislava 3
Vec : Žiadosť o zverejnenie odpovede
 
     V zmysle zákona č.167/2008 Z. z. /tlačový zákon/ paragraf  8  -právo na odpoveď, žiadame o uverejnenie odpovede za pravdu skresľujúce skutkové tvrdenia, ktoré sa dotýkajú dobrej povesti našej komunity:
Text odpovede:              
V denníku Pravde dňa 26.8.2020 bol uverejnený na titulnej strane článok“ Škandálv židovskej komunite.“
                Je smutné, že niekto na základe jedného e –mailu , ktorý ani neobsahuje  správne údaje o finančných prostriedkoch poskytnutých našej komunite na zabezpečenie potrieb preživších holokaustu ,bez zjavnej znalosti veci, dokáže vyfabulovať  príbeh o zneužití peňazí určených pre preživších holokaustu. Autor v článku uvádza, že najviac sfalšovaných úkonov našli audítori na východe Slovenska citujem : ... „takmer39 tisíc v prešovskej komunite “
V článku sa autor odvoláva  na zdroj oboznámený s auditom KPMG.
Prešovská ŽNO nikdy žiadny audit od KPMG alebo Claims conference neobdŕžala,  nevidela,   nepozná  jeho obsah a teda  sa k nemu  ani nemôže vyjadriť.  Suma uvádzaná v predmetnom  e - maili je účelovo vymyslená a ničím nepodložená. Všetky prostriedky obdŕžané pre zabezpečenie služby pre preživších holokaustu boli použité v súlade s platnými dokumentmi uzatvorenými medzi ÚZ ŽNO  a  ŽNO Prešov.
Nemáme vedomosť o žiadnom sfalšovanom údaji, ani o mŕtvych dušiach,  na ktoré sme vraj mohli fingovať použitie peňazí, ani o pomôckach  , ktoré vraj klienti nedostali a boli na nich napísané.
     Celý tento článok, ktorý sa týka našej komunity považujem za hrubú urážku našej prešovskej komunity a znôšku neprávd ničím nepodložených.
                                                                                                                          Margita Eckhausová

                                                                                                                       Predsedníčka ŽNO Prešov