Vážení členovia ŽNO Prešov, 
 
Počnúc mesiacom január 2024 spúšťame pre Vás každomesačnépremietanie filmu so židovskou tematikou, resp. s participáciou židovskýchtvorcov či hercov vo filme.
 
Budú to naše Pondelky s Úsmevom. Premietanie sa uskutoční raz mesačne, v niektorýz pondelkov vždy o 16:30 hod. Začíname vpondelok 15. januára 2024 filmom Dáma v zlatom režiséra Simona Curtisa v kineÚsmev, Kasárenské námestie, Košice
 
Ak si chcete o filme prečítať viac, posielame link https://www.csfd.cz/film/375700-dama-ve-zlatem/prehled/.
 
Pôjde o súkromné premietanie pre členov ŽNO Košice, ŽNOPrešov a ich priateľov v kine Úsmev. Na prvépremietanie sme prenajali hlavnú sálu s kapacitou 300 miest. Premietanie jefinancované kombinovane, z prostriedkov ŽNO Košice a zo vstupného. Vstupné je 5Eur. 
 
V závislosti od Vášho záujmu zvážime, či v ďalšie pondelky budú premietania prebiehať v hlavnej sálealebo v malej sále (kino Impulz) s kapacitou 20 miest.
 
Veríme, že filmové pondelky Vámprinesú radosť a úsmev a najmä strávimespoločné chvíle pri zdieľaní spoločného zážitku.
 
Projekt, ako aj výber filmov má na starosti p. Fuchsová sláskavou pomocou a radami p. Polláka.
 
Začnime týždeň s úsmevom!


 
    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

 

 Oznam. ZNO Prešov oznamuje návštevníkom web stránky že  nie je v jej možnostiach zabezpečiť zhotovenie akýchkoľvek fotografií dokumentov ani náhrobných kameňov. S takouto požiadavkou sa záujemcovia musia obrátiť  na profesionálnu firmu alebo fotografa,ktorému vieme poskytnúť  súčinnosť ohľadom prístupu na cintoríny alebo pri  bádateľskej činnosti.

www.napisynapomniky.sk
tel.: 0905 790 199
Facebook a Instagram aktuálne fotky prác :
https://www.facebook.com/napisynapomniky/
https://www.instagram.com/napisynapomniky/
https://www.youtube.com/watch?v=14IGm0G7G_c