Židovská náboženská obec Prešov, Okružná 32, 080 01 Prešov

tel.kancelária: +421 (0)51 773 12 71, tel.múzeum:+421 (0)51 773 16 38,

e-mail: kancelaria@synagoga-presov.sk, číslo účtu: IBAN SK27 3100 0000 0043 4001 4239


Banka: Prima banka Slovensko, a.s. - pobočka Prešov

SWIFT kód: KOMASK2X

Múzeum
židovskej kultúry

Expozícia judaík

v synagóge,

Prešov, Okružná 32

História Aktuality Odkazy Bulletin Múzeum Knižnica Cintorín

Prevádzkové hodiny kancelárie ŽNO Prešov:

pondelok - piatok: 8.30-12.00hod

kontaktná osoba: PaedDr. Peter Chudý. kancelár ŽNO

Záujemcovia o vstup na cintorín sa môžu prihlásiť

počas prevádzkových hodín v kancelárii ŽNO Prešov,

pondelok - piatok: 8.30-12.00hod

alebo na uvedených kontaktoch.


Cintorín spravuje firma Glória, u ktorej je možné

objednať aj opravy náhrobkov.

Kontakt p.Kovalčík, tel.: 0908 461 222http://presovznoneologicky.cintoriny.sk/


www.jewishgen.org/infofiles/presov-n.txt

www.jewishgen.org/infofiles/presov-o.txt