Židovská náboženská obec Prešov, Okružná 32, 080 01 Prešov

tel.kancelária: +421 (0)51 773 12 71, tel.múzeum:+421 (0)51 773 16 38,

e-mail: kancelaria@synagoga-presov.sk, číslo účtu: IBAN SK27 3100 0000 0043 4001 4239


Banka: Prima banka Slovensko, a.s. - pobočka Prešov

SWIFT kód: KOMASK2X

Múzeum
židovskej kultúry

Expozícia judaík

v synagóge,

Prešov, Okružná 32

História Aktuality Odkazy Bulletin Múzeum Knižnica Cintorín

Prevádzkové hodiny kancelárie ŽNO Prešov:

pondelok - piatok: 8.30-12.00hod

kontaktná osoba: PaedDr. Peter Chudý. kancelár ŽNO

Knižnica pri Židovskej náboženskej obci v Prešove


Bola založená v roku 2006, a to katalogizáciou pôvodných  náboženských kníh, ktoré sú prevažne písané v hebrejčine, nemčine, maďarčine a väčšina z nich pochádza z devätnásteho storočia. Od roku 2006- 2007 bola knižnica postupne doplňovaná beletriou, ale aj odbornou literatúrou približujúcou históriu židovského národa,  kultúru a náboženstvo.

Z beletrie sú to hlavne diela životopisné a spomienkové z obdobia holokaustu - Osudy jednej rodiny, Spravodlivosť bola ďaleko, Osudy Silvánovcov, Olúpená o právo žiť a ďalšie.

Z odbornej literatúry majú prevahu diela o dejinách židovského národa, o podstate ich náboženstva, obradov, o kultúre a umení - Dejiny židovského náboženstva, Judaizmus od A po Z, Židovské obrady a symboly, Sviatky v živote Židov, Základy judaizmu, Talmud v otázkach a odpovediach a ďalšie.

V súčasnosti postupne vychádza Encyklopédia židovských náboženských obcí - 1. -2. zväzok. SNM- Múzeum židovskej kultúry vydáva zborníky príspevkov z konferencií a iných podujatí pod názvom Acta judaika Slovaca a niekoľko  čísel sa nachádza aj v našej knižnici. Aj Židovská ročenka vydávaná Federáciou židovských obcí v Českej republike má svoje opodstatnenie. Časopisy, ktoré vychádzajú v slovenčine, češtine, hebrejčine a v nemeckom jazyku sú návštevníkom k dispozícii v našej študovni, ako aj vzácne knihy - encyklopédie a i. ,ktoré pre ich vysokú hodnotu nepožičiavame domov. Výpožičky  sú možné v čase otváracích hodín židovského múzea. Za požičanie berieme finančnú zálohu, ktorú pri odovzdaní kníh vrátime. Výška zálohy sa odvíja od reálnej hodnoty publikácie.