Židovská náboženská obec Prešov, Okružná 32, 080 01 Prešov

tel.kancelária: +421 (0)51 773 12 71, tel.múzeum:+421 (0)51 773 16 38,

e-mail: kancelaria@synagoga-presov.sk, číslo účtu: IBAN SK27 3100 0000 0043 4001 4239


Banka: Prima banka Slovensko, a.s. - pobočka Prešov

SWIFT kód: KOMASK2X

Múzeum
židovskej kultúry

Expozícia judaík

v synagóge,

Prešov, Okružná 32

História Aktuality Odkazy Bulletin Múzeum Knižnica Cintorín

Prevádzkové hodiny kancelárie ŽNO Prešov:

pondelok - piatok: 8.30-12.00hod

kontaktná osoba: PaedDr. Peter Chudý. kancelár ŽNO

Prešovské židovské múzeum vzniklo v r. 1928 ako prvé svojho druhu na Slovensku. Najväčší podiel na jeho budovaní a zhromažďovaní zbierok mal predseda geologickej obce Ing. Eugen Bárkány a dr. Teodor Austerlitz, syn slávneho prešovského rabína. Vďaka nim sa podarilo získať asi 300 predmetov pochádzajúcich zo Slovenska, početné dary zo zahraničia a i. Získali aj zodpovedajúce priestory v tzv. vodnej bašte Kumšt, kde múzeum začalo pôsobiť v r.1931. Počas vojny bola jeho činnosť zastavená a po vojne o jej obnovenie nebol záujem, pričom zbierky začínali chátrať. Preto E. Bárkány sprostredkoval ich uloženie v Štátnom židovskom múzeu v Prahe, kde sa nachádzali až do rozpadu Česko-slovenska. Zbierka sa na Slovensko vrátila v apríli 1993. Už 25. novembra 1993 bola časť zbierky sprístupnená verejnosti ako Stála expozícia judaík inštalovaná v prešovskej ortodoxnej synagóge.

Synagóga – súčasť komplexu židovských komunálnych inštitúciíOrtodoxná synagóga, postavená v roku 1898 stavebnou firmou Kollacsek a Wirth, je dvojpodlažná budova bez veží. Pomerne strohé neorománsko-maurské fasády skrývajú doslova poklad synagogálnej architektúry. Bohato zdobené interiéry s plne zachovaným inventárom patria k najatraktívnejším židovským pamiatkam na Slovensku. Stavba sa dodnes využíva ako modlitebňa. Na ženskej galérii je inštalovaná tzv. Barkányova zbierka judaík - expozícia Múzea židovskej kultúry. Synagóga je súčasťou hodnotného komplexu židovských komunálnych inštitúcií (modlitebňa, chéder – židovská škola, rabinát, rituálny bitúnok), ktorý od osemdesiatych rokov 19. storočia budovala Ortodoxná obec v priestore za mestskými hradbami.

Múzeum je otvorené v dňoch
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Nedeľa
11.00 - 15.00 hod.
11.00 - 15.00 hod.
9.00 - 13.00 hod.
9.00 - 13.00 hod.
14.00 - 16.00 hod.