Jewish community, Okružná 32, 080 01 Prešov, Slovakia

tel. office: +421 (0)51 773 12 71, tel.museum:+421 (0)51 773 16 38,

e-mail: kancelaria@synagoga-presov.sk, account number: IBAN SK27 3100 0000 0043 4001 4239

The Jewish
Museum

Bárkány Judaic Exposition,

Prešov, Okružná 32,

Slovakia

History News Service Bulletin Museum Library Cemetery

Office hours of operation of the Jewish community Prešov:

Monday - Friday: 8.30-12.00 hrs

contact person: PaedDr. Peter Chudý. chancellor ŽNO