Jewish community, Okružná 32, 080 01 Prešov, Slovakia

tel. office: +421 (0)51 773 12 71, tel.museum:+421 (0)51 773 16 38,

e-mail: kancelaria@synagoga-presov.sk, account number: IBAN SK27 3100 0000 0043 4001 4239


Bank: Prima banka Slovensko, a.s. - Prešov branch

SWIFT code: KOMASK2X

The Jewish
Museum

Bárkány Judaic Exposition,

Prešov, Okružná 32,

Slovakia

History News Service Bulletin Museum Library Cemetery

Office hours of operation of the Jewish community Prešov:

Monday - Friday: 8.30-12.00 hrs

contact person: PaedDr. Peter Chudý. chancellor ŽNO

Záujemcovia o vstup na cintorín sa môžu prihlásiť

počas prevádzkových hodín v kancelárii ŽNO Prešov,

pondelok - piatok: 8.30-12.00hod

alebo na uvedených kontaktoch.


Cintorín spravuje firma Glória, u ktorej je možné

objednať aj opravy náhrobkov.http://presovznoneologicky.cintoriny.sk/


www.jewishgen.org/infofiles/presov-n.txt

www.jewishgen.org/infofiles/presov-o.txt