Jewish community, Okružná 32, 080 01 Prešov, Slovakia

tel. office: +421 (0)51 773 12 71, tel.museum:+421 (0)51 773 16 38,

e-mail: kancelaria@synagoga-presov.sk, account number: IBAN SK27 3100 0000 0043 4001 4239

The Jewish
Museum

Bárkány Judaic Exposition,

Prešov, Okružná 32,

Slovakia

History News Service Bulletin Museum Library Cemetery

Office hours of operation of the Jewish community Prešov:

Monday - Friday: 8.30-12.00 hrs

contact person: PaedDr. Peter Chudý. chancellor ŽNO

Záujemcovia o vstup na cintorín sa môžu prihlásiť

počas prevádzkových hodín v kancelárii ŽNO Prešov,

pondelok - piatok: 8.30-12.00hod

alebo na uvedených kontaktoch.


Cintorín spravuje firma Glória, u ktorej je možné

objednať aj opravy náhrobkov.

Kontakt p.Kovalčík, tel.: 0908 461 222http://presovznoneologicky.cintoriny.sk/


www.jewishgen.org/infofiles/presov-n.txt

www.jewishgen.org/infofiles/presov-o.txt